Produkty a služby - UNION Servis Praha

Přejít na obsah

Produkty a služby

Měření a regulace technologických procesů , ASŘTP
Řízení technologických procesů, dodávky řídících systémů, aplikace výpočetní   techniky v automatizaci , projektová a poradenská činnost v oblasti   průmyslové automatizace ,výroba technologických  rozváděčů měření   a regulace .
Dodáváme řídící a vizualizační systémy speciálně navržené pro technologie   chlazení Zimních stadionů .
Cílovou skupinou zákazníků jsou inženýrské a dodavatelské firmy, realizující   komplexní dodávky v oblasti ASŘTP ...
Vizualizace technologických procesů

Vizualizace technologických procesů
Výzkum a vývoj vizualizačního a řídícího software určeného pro průmyslovou automatizaci.
Zvláštní pozornost je kladena na světové trendy v oblasti softwarových technologií.
Cílovou skupinou zákazníků jsou automatizační firmy a dodavatelé, realizující komplexní dodávky v oblasti ASŘTP


Monitoring a regulace odběru energií - energetická bilance podniku

Monitorování a řízení odběrů energií je základním krokem ke snížení nákladů každého podniku .
K tomuto účelu slouží systémy měření a regulace energií  řady UNIWAT.NET splňující vysoké uživatelské nároky .  
Systém UNIWAT .NET  je monitorovací a řídící systém pro energetiku v plně síťové verzi .
Rozšířením systému Uniwat získáme systém pro energetickou bilanci podniku který zajišťuje monitoring a registraci provozních energií a hodnot , vyhodnocení dat v návaznosti na výrobu a následné řízení výroby ...
Telemetrie
Telemetrické systémy slouží k monitorování a ovládání   vzdálených technologických procesů .
Vyvíjíme a vyrábíme systémy sběru dat od velikosti několika stanic až po rozsáhlé sítě.
K předávání informací a řídících povelů slouží telefonní a GSM sítě nebo Internet ..
Zajišťujeme přenosy dat ze snímačů do dispečerských center a jejich následnou vizualizaci a vyhodnocení .


Měření a registrace teplot
Systémy řady UNITERM poskytují komplexní řešení pro měření registraci a vyhodnocení teplot, relativních vlhkostí a jiných veličin .
Systémy měří veličiny z technologických, výrobních a skladovacích provozů , naměřená data ukládají do PC a následně je vizualizují a vyhodnocují .
Plná kontrola dodržování podmínek v technologických procesech a skladech ...

Detekce úniku nebezpečných látek
Systémy pro detekci a kontinuální měření koncentrace výbušných a toxických plynů a par; provedení pro normální nebo výbušné prostředí .
Snímače koncentrace s elektrochemickými senzory, - napájení 15 až 24 Vss,
Výroba automatických ústředen a uživatelského software...

Kompenzace jalové energie

Výroba a montáže  kompenzačních rozvaděčů , poradenská činnost , posouzení stavu systému , generální opravy kompenzačních rozvaděčů ...
Rekonstrukce stávajících STŘP
Výzkum a vývoj vizualizačního a řídícího software určeného pro průmyslovou automatizaci. Zvláštní pozornost je kladena na světové trendy v oblasti softwarových technologií. Cílovou skupinou zákazníků jsou automatizační firmy a dodavatelé, realizující komplexní dodávky v oblasti ASŘTP.  .. .

Kontakt
UNION Praha s.r.o. Cukrovarská 983 , 196  00 , Praha 9 , unionservis@iex.cz
IČO: 26457075 , DIČ: CZ26457075 , BANKOVNÍ SPOJENÍ KB: 51-2435740277/0100
tel: +420 251 010 134 , fax: +420 251 010 156
Union Servis Praha s.r.o.
Union Servis Praha s.r.o
Návrat na obsah